Låven

Inne på Låven jobber vi både med aldersdelte grupper(førskolebarna), og grupper på tvers av aldersgruppene (temagrupper).

Vi har stor fokus på friluftsliv, barna er delt inn i faste turgrupper og har sin egen turdag. Vi har grillhytte og lavvo som vi benytter på turdagene. Om vinteren går vi mye på ski, da vi har skiløper rett ved siden av barnehagen. Satsing på friluftsliv er en satsing på god helse og forhåpentligvis begynnelsen på et livslangt forhold til naturen. Vi er opptatt av at barna skal få positive erfaringer med naturen som boltreplass gjennom å la dem få frihet til utforsking med trygge voksne i nærheten.

Primærrommene på Låven er puterom m/ribbevegg, og konstruksjonsrom, oppholdsrom og kjøkken/lekerom. Vi legger til rette for fysisk aktivitet, konstruksjonslek og kreative aktiviteter. Ved å ta i bruk kreative aktiviteter håper vi også at vi kan bidra til at barna tar i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Dette gjør vi ved å ha bøker, musikk, utkledningstøy og musikkinstrumeneter tilgjengelig i barnehagen.

Ansatte

Liv Bente
Assistent
Kamilla
Pedagogisk leder
Liv Kristin
Assistent
Mari
Assistent
Irene
Assistent
Julie
Pedagogisk leder
Jeanette
Fagarbeider