Stabburet

Stabburet er de yngste barnas første møte med barnehagen. Det er et trygt og godt sted å være, hvor hverdagen er preget av omsorg, lek og moro.

Avdelingen består av to rom (oppholdsrom og fellesrom/puterom), med tilhørende garderobe. Stabburet er innredet for de yngste, med fokus på fysisk utfoldelse, utforsking og ro.

På Stabburet står alltid omsorg og vennskap i fokus. Vi støtter barna i deres omsorgshandlinger, og lar dem få muligheten til å løse konflikter på egen hånd. Vi veileder barna om de trenger hjelp. Hvert enkelt barn vil hver dag ha en til en kontakt med flere voksne.

Rutiner er en viktig del av vår hverdag, og vi møter hvert barn ut fra deres behov. Vi forbereder barna før vi skal begynne med en ny aktivitet. Vi forklarer de hva vi gjør, og hvorfor vi gjør det.

Hverdagen vil store deler av dagen bestå av lekesituasjoner, både voksenstyrt og barnestyrt. Leken foregår både inne og ute, vi tar tak i barnas egne interesser og setter i gang aktiviteter ut i fra dette. Samtidig introduserer vi også barna for nye impulser.

Ansatte

Liv Bente
Assistent
Kamilla
Pedagogisk leder
Unn Iren
Assistent
Linn Anita
Pedagogisk leder
Mari
Assistent
Jeanette
Fagarbeider
Åge Martin
Assistent