Språk

Språk - Eventyr og sang «Kommunikasjon, språk og tekst»

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sang, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Rp'17 s.47)

Barnehagen skal bidra til at barna får uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer. Barna skal utvikle sin begrepsforståelse og øke sitt ordforråd. De skal leke og gjøre seg kjent med eventyr, sanger, rim, rytmer, lyder og ord. De kommer til å møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.

Vi skal også observerer barns språkutvikling via «Å by opp barnet til dans» og setter inn tiltak ved behov. Vi jobber med uttale, strukturert ordlæring, rim og regler og leser variert litteratur for barna. Gode hverdagssamtaler er viktig for barns språkutvikling, vi har fokus på å bruke et presist språk.

Mål

  • lederene på Låven har fått opplæring i «Å by opp barnet til dans» og «strukturert ordlæring», og bruker det i barnegruppa.
  • Vårt arbeid med språk skal gi barna et økt ordforråd, og god begrepsforståelse.
  • Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

Bilder

Filer