Natur, realfag

Kongsberg er en realfagskommune, og også i år vil et av våre satsingsområder være realfag med fokus på «natur». 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (Rp'17)

Selve ordet realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geofag og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskapelige arbeidsmetoder; alle resultater skal bevises ved hjelp av systematiske eksperimenter, utstyr og metoder.  

Realfag bygger på fagområdene: "Natur, miljø og teknologi" og "Antall, rom og form"

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barna få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen (Rp'17)
 

Personalet må ha en felles forståelse, en tanke og en plan for hvordan vi ønsker å jobbe med dette i hverdagen. Vi må være undrende, nysgjerrige og lekende sammen med barna. Et engasjert personal er viktig. Barna skal få oppleve naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring, i tillegg vil vi ta med ulike naturmaterialer vi finner på tur inn eller til uteområdet i barnehagen for å lære mer om de ulike naturmaterialene. Vi vil undre oss og forske sammen med barn. Barna skal få oppleve å lage konstruksjoner, her blir prosessen

viktig.  Låven vil i tillegg jobbe med bærekraftig utvikling med fokus på kildesortering dette året. På våren vil vi ha en felles utedag for alle med sanseløype på turplassen.

Mål:

  • Personalet skal arbeide systematisk med satsingsområdet gjennom hele barnehageåret (se ukeplaner og halvårsplaner)
  • Barna skal få mer kjennskap til naturen, naturmaterialer og bærekraftig utvikling
  • Bruke naturen til lek, gode opplevelser og arena for mestring og læring
  • Øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre
  • Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

 

Bilder

Filer