Søke plass

Du søker om barnehageplass via internett på kommunens nettside. Der finner du også en oversikt over alle barnehagene i kommunen, private og kommunale, samt saksbehandlingsregler som gjelder for opptak der. Søknadsskjema fås ved www.kongsberg.kommune.no Søknadsfrist 01.01.17.

Søknadsfrist er 1.mars

Barn som blir tatt inn i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder. Tas barnet opp i barnehagen, kjøper foresatte en andel på kr. 3000.- . En andel gir en rett. Skal foresatte ha flere barn i barnehagen må det kjøpes en andel pr. barn. Andelen føres tilbake til foresatte når barnet slutter. Søsken til barn som allerede har plass i Sandsvær barnehage prioriteres ved opptak. Barn med redusert tid får en merkostnad på kr. 200.- i mnd.

Pris:
100 % kr. 2730.- + 300.- i matpenger pr.mnd.
80 % kr.   2384.- + 240.- i matpenger pr.mnd.
60 % kr.   1838.- + 180.- i matpenger pr.mnd.
50 % kr.   1565.- + 150.- i matpenger pr.mnd.

Det betales for 11 mnd. i året (juli er betalingsfri)
Vi opererer med søskenmoderasjon som utgjør 30% prisreduksjon for barn nr 2 og 50% for barn 3, 4 osv.

Hva er innbakt i matpengene?
I barnehagen serverer vi frokost. Til lunsj spiser vi et brødmåltid med grovt brød og sunt pålegg, samt oppskåret grønnsaker. Fredager har vi varm lunsj, vi har fokus på sundt kosthold, og er en 5 om dagen barnehage. Hver ettermiddag serveres knekkebrød eller biola m/havregryn og oppskåret frukt og grønt.

Bilder

Filer