Kontakt oss

Styrer i Sandsvær barnehage er Trine Anette Bekkhus. Hun har 15 års erfaring fra barnehagedrift som pedagogisk leder/styrer.

Hun har førskolelærerutdanning med fordypning i småbarnspedagogikk fra HIV.

I tillegg har hun tatt veiledning og coaching, og Nasjonal lederutdanning for styrere.

Adresse:
Sandsvær barnehage SA
Hosvedtveien 420
3618 Skollenborg

Telefon:
970 09 320 (kontor)
948 89 330 (Stabburet)
468 00 280 ( Låven)

Epost: post@sandsvarbhg.no

Org.nr: 987 919 647