Lenker

Lov om barnehage

Rammeplan for barnehager

PBL
Private Barnehagers Landsforbunds primære oppgave er å hjelpe medlemsbarnehager med alle typer spørsmål knyttet til drift.

FUB
Foreldreutvalget for barnehager

Barnehage.no

Efteløt Skole

 

Datatilsynet, I beste mening, veiledningshefte om bilder av barn på nett

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_veiledere/i_beste_mening_a4_bokmal_web.pdf

 

Informasjon om nullmobbing

www.nullmobbing.no

 

 

Bilder

Filer